Opdrachten

Op deze pagina worden lopende en afgeronde opdrachten beschreven.

Alfam Consumer Credit – ABN AMRO Bank – Operational Risk Management

Alfam Consumer Credit helpt klanten en partners om hun toekomst vorm te geven zoals zij dat willen. Dit doet Alfam met betrouwbare leningen en kredietoplossingen zodat zij kunnen doorgroeien. Alfam doet dat samen met een landelijk netwerk van tussenpersonen via twee klantgerichte merken: Defam en...

Rabobank – Financial Restructuring and Recovery – Risk Management

De afdeling Financial Restructuring and Recovery (FR&R) neemt belangrijke plaats in binnen de banken. Met name door COVID-19 zijn er veel klanten die te maken krijgen met omzetverlies, waardoor er extra faciliteiten en ondersteuning van banken wordt gevraagd. Er is aan Reinsma Consultancy gevraa...

Rabobank Risk Retail NL – Business Lending – Risk Management

Reinsma Consultancy speelt een rol in de nieuwe omgeving van Risk Retail NL. Vanwege een nieuwe herpositionering in april 2019 zijn taken en rollen gewijzigd binnen Risk Retail NL. Reinsma Consultancy speelt een rol in deze veranderende omgeving door enerzijds uitvoering te geven aan bestaande ta...

TVM Verzekeringen – Kwaliteitsteam

Reinsma Consultancy heeft een positieve rol gespeeld bij de optimalisering van de First Line of Defense. Door het opstellen van een leidraad Eerste lijncontroles inclusief de taken en verantwoordelijkheden binnen deze activeiten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het uitvoeren e...

Camperreis Amerika

Naast de Consultancy is het van belang om ook in privé wensen en hobby's te vervullen. Marcel houdt van reizen over de hele wereld. Deze reis was met de camper van Orlando (Florida) naar Seattle (Washington) met een afsluiting in New York. Door deze fantastische tocht door Florida, New Orleans, ...

Project Rentederivaten Rabobank – Risk Management

Reinsma Consultancy heeft mee geholpen met de kwaliteit van uitvoering van het Project Rentederivaten uitgevoerd door de Rabobank. Door een positief kritische houding was Marcel Reinsma betrokken bij de First Line of Defense/Monitoring van het rentederivaten project. De Firste Line of Defense had...

Univé Stad en Land – Risk Management

Reinsma Consultancy was ingezet voor het opzetten en uitvoeren van Tweede Lijnscontroles binnen Univé Stad en Land. Met de betrokken collega's van Risk en Compliance, Kwaliteitsteam, Business en de CFO zijn de Tweede lijncontroles opgezet, ingericht en uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden door e...

ING Nederland – Business Control

Reinsma Consultancy heeft advisering en ondersteuning verleend aan de afdeling Finance Business Advice voor ING Nederland. Hierin werd de rol van Business Partner steeds belangrijker. Reinsma Consultancy heeft onder andere medewerkers van het team meegenomen in het uitvoeren van de rol als Businessc...

Opdrachten Lokale Rabobanken – Business Control – Operationeel Risk Management

Reinsma Consultancy is voor diverse lokale banken ingezet ten behoeve van het optimaliseren van Operationeel Risicomanagement. Reinsma Consultancy heeft meerdere verschillende rollen uitgevoerd als Auditor, Procescontroller en Business Controller ten behoeve van het management om de kwaliteit van de...