TVM Verzekeringen – Kwaliteitsteam

Reinsma Consultancy heeft een positieve rol gespeeld bij de optimalisering van de First Line of Defense. Door het opstellen van een leidraad Eerste lijncontroles inclusief de taken en verantwoordelijkheden binnen deze activeiten.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het uitvoeren en de vereisten van Eerste lijnscontroles zodat deze conform planning en conform kwaliteitsnormen gerealiseerd kunnen worden.

Deze opdracht is op basis van kennis, ervaring en heldere communicatie binnen het Kwaliteitsteam van TVM Verzekeringen uitgevoerd.

Naar overzicht