Project Rentederivaten Rabobank – Risk Management

Reinsma Consultancy heeft mee geholpen met de kwaliteit van uitvoering van het Project Rentederivaten uitgevoerd door de Rabobank. Door een positief kritische houding was Marcel Reinsma betrokken bij de First Line of Defense/Monitoring van het rentederivaten project.

De Firste Line of Defense had een ondersteunende en adviserende rol m.b.t. de uitvoeringsprocessen binnen het project. Daarnaast moest er Assurance worden afgeven voor de brieven en eindafrekeningen die naar klanten werden verstuurd.

Reinsma Consultancy was betrokken bij de opzet, bestaan en werking van de Risk Control Framework en de processen en had daarin een resultaatgerichte rol. Enerzijds moest het aantal dossiers volgens planning worden opgeleverd, anderzijds moest aan het kader worden voldaan.

Marcel had een goede communicatieve verhouding tussen Business, het project, het management, Second Line of Defense en de accountant. Door een coƶperatieve instelling zijn conform planning alle klanten eind 2018 geĆÆnformeerd over een aanbieding en of voorlopige vergoeding. Hiermee was de kwalitatieve en kwantitatieve doelstelling van AFM en politiek gerealiseerd.

Naar overzicht