Rabobank Risk Retail NL – Business Lending – Risk Management

Reinsma Consultancy speelt een rol in de nieuwe omgeving van Risk Retail NL. Vanwege een nieuwe herpositionering in april 2019 zijn taken en rollen gewijzigd binnen Risk Retail NL.

Reinsma Consultancy speelt een rol in deze veranderende omgeving door enerzijds uitvoering te geven aan bestaande taken en anderzijds door op een positieve manier mede richting te geven aan de nieuwe Governance en uitvoering van Operationeel Riskmanagent binnen de gewijzigde structuur binnen Rabobank Nederland. Ook hierin speelt Marcel Reinsma een no nonsens rol met een open blik vooruit.

Tot slot heeft Reinsma Consultancy een bijdrage geleverd in het monitoren en bijsturing opĀ  de nieuwe COVID-19 measures.

Naar overzicht