Welkom

Reinsma Consultancy in Control is de naam van het bedrijf van Marcel Reinsma.

Marcel is sinds 2008 zelfstandig ondernemer en vervult diverse Risk, Control en Finance opdrachten voor de Financiƫle Dienstverlening.

De passie ligt in het overdragen van kennis en kunde die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan, het opdoen van nieuwe inzichten en samenwerkingen en tot slot het behalen van de gewenste doelstellingen.

Marcel functioneert het beste in organisaties die een transitie, verbetertraject of reorganisatie ondergaan. Marcel is een man die in de uitvoering van opdrachten goed het overzicht houdt en prioriteiten bewaakt. Weten wat er speelt, praten met stakeholders en informatie verwerken zijn voor hem de input om tot een onderbouwd plan van aanpak en uitvoering te komen. Vriendelijk en verbindend in zijn opstelling werkt hij graag in gezamenlijkheid naar het afgesproken doel. Hij is gewend zijn verantwoordelijkheid te nemen. Je zou kunnen zeggen dat de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) bij hem op natuurlijke wijze in goede handen is. Dat zorgt er mede voor dat Marcel levert en aansprekende resultaten bereikt.